Internationaal rouwvervoer

Repatriëren van de overledene :

Vervoer per auto of vliegtuig

Wanneer iemand in het buitenland komt te overlijden zal zijn of haar lichaam gerepatrieerd moeten worden. Repatriëren (Latijns voor ‘terug naar het vaderland’) kan per vliegtuig of met de auto. Wanneer iemand is overleden op een afstand van maximaal 1500 kilometer van België zal doorgaans worden gekozen voor de auto. Als de afstand groter is wordt de overledene met het vliegtuig naar België gebracht. Hoewel het soms lijkt dat vliegen sneller zal gaan wijst de praktijk uit dat vervoer per auto (wanneer mogelijk) het snelst is. Dit omdat er bij vervoer door de lucht rekening gehouden moet worden met vaste vertrektijden, extra controles en papierwerk.

Regels voor internationaal vervoer

Voor een overledene naar België wordt vervoerd zal het lichaam meestal worden gebalsemd, maar dit kan verschillen per land. Het balsemen is vaak noodzakelijk omdat de tijd tussen het overlijden en de uitvaart aanzienlijk langer zal zijn dan bij een uitvaart na overlijden in eigen land. Als de terugreis per vliegtuig geschiedt, moet het lichaam in een zinken kist worden gelegd. Deze zinken kist, die lucht- en waterdicht is, wordt volledig afgesloten. Er vindt dan eerst nog een controle plaats door bevoegde instanties waarna de kist wordt verzegeld. De zinken kist wordt geplaatst in een houtenkist die in sommige gevallen daarna nog wordt ingepakt in een andere verpakking (bijvoorbeeld plastic of karton). Daarna zal de douane de kist uitklaren en kan deze het vliegtuig in. In België zal de overledene worden overgeplaatst in een kist, lijkwade of op een draagplank (naar keuze van de familie). 

Bij vervoer per auto tellen in principe dezelfde regels als bij vervoer door de lucht. Alleen verschilt het per land of een overledene ook in een zinken kist gelegd moet worden. Meestal kan de overledene worden vervoerd in een waterdichte kist of in een plastic hoes. Families mogen de overledene niet zelf repatriëren naar België. Het vervoer moet gebeuren met een officiële rouwauto. Als iemand is overleden in de Benelux dan kan de grens ongehinderd worden gepasseerd. Voorwaarde is wel dat er een verlof tot begraven of cremeren is afgegeven door de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. 

Binnen de Europese Unie mag een lichaam de grens passeren als er bij het stoffelijk overschot een ‘internationale lijkenpas’ (laissez-passer) aanwezig is.

Hoe regel je een repatriëring?

In België zijn maar een paar uitvaartondernemingen gespecialiseerd in internationaal vervoer. Deze organisaties zijn op de hoogte van de regelgeving in andere landen en zijn in staat om het complete vervoer te regelen. Ze kunnen van afstand alle formaliteiten regelen die per land weer verschillen. Wanneer u in het buitenland bent en u te maken krijgt met een overlijden dan kunt u het beste contact opnemen (of laten nemen) met een van deze organisaties in België. Wanneer de overledene verzekerd is voor repatriëring kunt u contact opnemen met de verzekeraar. Zij hebben specialisten in dienst die alles regelen voor het vervoer naar België.

Wanneer is het lichaam terug in België?

Bij een overlijden in het buitenland komt heel wat kijken. Er zullen veel formaliteiten moeten worden geregeld voordat een lichaam naar België gebracht kan worden. Het is van te voren moeilijk te voorspellen hoelang dit gaat duren, dit hangt af van het land van overlijden maar ook de doodsoorzaak. Voordat een lichaam wordt vrijgegeven zullen de lokale autoriteiten willen weten wat de doodsoorzaak is. Wanneer een jong iemand komt te overlijden zal dit over het algemeen meer onderzoek vragen en dus ook langer duren. Als er sprake is van een niet natuurlijk overlijden dan zal ook de lokale justitie een onderzoek instellen. 

De tijd tussen het overlijden en het moment waarop het lichaam in België is kan variëren van slechts enkele dagen, maar ook weken en in sommige gevallen zelfs maanden.

Moeten nabestaanden bij overledene blijven?

Vaak willen nabestaanden graag bij de overledene in de buurt blijven. Maar in de praktijk is het zo dat zij tussen het moment van overlijden en het vrijgeven van het lichaam nauwelijks (of niet) bij hun dierbare mogen komen. Daarom wordt vaak geadviseerd om zelf toch vast terug te keren naar België. Hier kunt u, met uw familie en andere dierbaren, de uitvaart voorbereiden. 

Voor u vertrekt is het wel belangrijk dat u kostbaarheden (zoals bijvoorbeeld sieraden) meeneemt uit het ziekenhuis of het mortuarium. In veel landen loopt u groot risico dat dit soort zaken van het lichaam worden gestolen. U laat alleen het paspoort en een eventueel vliegticket achter bij het lichaam. Wanneer u ter plaatse wordt gevraagd om papieren te tekenen doet u er goed aan deze eerst goed (te laten)controleren.

DELA zorgt voor een vlotte repatriëring van de overledene naar België of naar het buitenland. We repatriëren de overledene met respect voor de specifieke gebruiken, wettelijke verplichtingen, afkomst, religie, levensbeschouwing en wilsbeschikking.

De Tarieven van een repatriëring naar het buitenland :

De kosten van de repatriëring van een overledene zijn vooral afhankelijk van de bestemming en de wijze van vervoer. (per auto of per vliegtuig)

Hieronder geven we u graag een gemiddelde richtprijs van een repatriëring: 

  • Europa: 3.500 euro
  • Azië: 4.000 euro
  • Afrika: 4.200 euro

U kunt de kosten van repatriëring meeverzekeren in het Dela Uitvaartzorgplan.

>U wilt bijvoorbeeld een uitvaart / begrafenis/ crematie verzekeren voor 5000 euro en u wilt daarbij ook repatriëring mee verzekeren, dan heeft u een verzekerd kapitaal nodig van ongeveer 9000 euro.

KLIK HIER voor het berekenen van uw premie voor een DELA Uitvaartzorgplan.

Repatriëring kunt u ook verzekeren via een reisbijstand of reisverzekering.

KLIK HIER voor meer informatie over een reisbijstand of reisverzekering.